ЛИНКОВИ  

subotica
Град Суботица


 

Direkcija
Дирекција за изградњу
Града Суботице


 

Cistoca i zelenilo
Чистоћа и зеленило - СуботицаVodovod
Водовод и Канализација


 

 

   

Objavljeno: 21. oktobar 2016.


Radnici JKP „Dimničar” početkom septembra krenuli su u akciju čišćenja dimnjaka na teritoriji grada, kako bi korisnicima omogućili bezbednu grejnu sezonu. Na terenu je urađen najveći deo posla, međutim, postoje korisnici usluga koji nisu omogućili prilaz dimničarima, a kojima preti opasnost od nečistog odžaka.

Usluga čišćenja dimnjaka je obavezna komunalna usluga i naplaćuje se kroz objedinjeni račun zajedno sa uslugama odnošenja smeća i utroška vode. Tokom godine, dimničari održavaju grejnu infrastrukturu kroz tri kruga čišćenja, koje realizuju na početku i na kraju grejne sezone, ali i u periodu kada ljudi ne lože.

Predrag Mastilović, direktor JKP „Dimničar”: „Mogu reći da se sve odvija svojim tokom. Mi smo spremo dočekali grejnu sezonu, svi dimničari su na terenu,većina građana sarađuje i imaju razumevanje za naš posao i svoju bezbednost što je pohvalno. Međutim ima i nesavesnih građana koji ne shvataju ozbiljno ovaj posao pa se dešava da onemogućavaju pristup dimničaru, pa čak i puštaju pse na dimničare. Ti ljudi obavljaju dosta težak posao, kako fizički tako i psihički jer doživljavaju različite situacije u kontaktu sa ljudima. Želim da upozorim građane da posao čišćenja dimnjaka nije banalan posao, već složen jer dimničari pored čišćenja imaju sposobnost da uoče pukotine i nepravilnosti na dimnjaku čime odmah sugerišu vlasniku objekta da postoji problem koji može dovesti i do požara.”

Dimničari su u obavezi da očiste i prekontrolišu sve dimnjake, bez obzira na to da li su taj posao i sami građani obavili. Međutim, dešava se da građani odbijaju saradnju. Najčešća posledica odbijanja saradnje je izbijanje požara, ali i prijava od strane JKP „Dimničar”.

Predrag Mastilović, direktor JKP „Dimničar”: „Postoji procedura koju sprovodimo na način da građanina prijavimo protivpožarnoj policiji i gradskoj komunalnoj inspekciji. Oni izlaze na teren i konstatuju sve činjenice iz naše prijave nakon čega izriču novčanu kaznu.”

U JKP „Dimničar” ističu da u skorije vreme ne planiraju povećanje cene usluga, koja u ovom trenutku na mesečnom nivou staje 135 dinara.

Izvor: TV Subotica

   
   
© 2015. ЈКП "Димничар" - Суботица. Сва права задржана.