ЛИНКОВИ  

subotica
Град Суботица


 

Direkcija
Дирекција за изградњу
Града Суботице


 

Cistoca i zelenilo
Чистоћа и зеленило - СуботицаVodovod
Водовод и Канализација


 

 

   

Директор

Име и презиме: Предраг Мастиловић

Рођен: 13.08.1975. у Бачкој Тополи

Образовање: дипломирани економиста, Економски факултет Суботица

Радно искуство: Криваја доо, Бачка Топола

2008-2012. године - Руководилац плана анализе и развоја,

2013-2014. године - Руководилац економског и контролног одељења

од 2015. године - Директор ЈКП „Димничар”, Суботица

Ожењен, отац двоје деце.

 

Predrag Mastilovic


Надзорни одбор

Председник

Име и презиме: Перо Нинковић

Датум рођења: 24.10.1954. године

Место рођења: Гламоч, БИХ

Образовање: Економски факултет Суботица - дипломирани економиста

Радно искуство:

од 1983-2004. године „Зорка”, Суботица

Радно место:
- виши самостални референт у књиговодству,
- директор трговине и маркетинга

До 2014. године, „Петролхем” доо, Суботица

Радно место: директор

Од 2014. године ЈКП „Водовод и канализација”, Суботица

Радно место:
- помоћник финансијског директора и руководиоца службе евиденицје, обрачуна и наплате.

 


Члан

Име и презиме: Снежана Марић

Датум рођења: 26.04.1956. године.

Образовање: Дипломирани економиста - Мастер

Радно искуство:
Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, Покрајински фонд за пензијско и инвалидско осигурање, Филијала Суботица

Радно место:

од 1984-2008. године - Самостални стручни сарадник за финансијске послове – координатор; Самостални стручни сарадник за финансије и исплату пензија; Књиговођа–контиста; Контиста – координатор

од 2008-2013. године - Начелник одељења за финансијске и опште послове у Филијали Суботица

од 2013. године - Директор Филијале Суботица

 


Члан

Име и презиме: Бранислав Бобић

Датум рођења: 28.12.1955. године, Суботица

Образовање: Факултет техничких наука, одсек машинство у Новом Саду.

Радно искуство:

од 1981. године „Север” Суботица

од 1994. године „Азотара” Суботица

од 1995. године „Машинотерм” Суботица

од 1997. године ЈКП „Димничар” Суботица, руководилац сервисне службе

 


 

   
   
© 2015. ЈКП "Димничар" - Суботица. Сва права задржана.