ЛИНКОВИ  

subotica
Град Суботица


 

Direkcija
Дирекција за изградњу
Града Суботице


 

Cistoca i zelenilo
Чистоћа и зеленило - СуботицаVodovod
Водовод и Канализација


 

 

   

Историја димничарства у Европи

Dimnicar 150x150  Као стално занимање, димничарство потиче још из средњег века. Колевка организованог димничарства у Европи била је Аустрија. Средином 15. века уведени су редовни пожарни прегледи, али ни те прве противпожарне превентивне мере нису имале ефекта. Указом цара Максимилијана Првог, на територији тадашњег Аустријског царства 1455. године, постављен је и први стални димничар. Овај указ био је истовремено и зачетак законских одредаба у димничарској делатности.

   Држава је почела да брине о противпожарној заштити становништва, а димничарство је било у функцији борбе против стихије. У том периоду започела је масовнија градња кућа са озиданим димоводима, па је тако настала и потреба за специјализованим занимањем димничаром.

   Први димничарски занатски еснаф у Европи је успостављен царским указом 1664. године, чији се посао састојао из чишћења димњака и противпожарне заштите. Први закон у овој области донет је 1859. године, у Аустроугарској по којем су димничари стручне занатлије, а то занатско обележје носе и данас.

Историја димничарства у Србији

   Првог стручног димничара, Београд је добио 1863. године доласком Ламберта Клузачека из Чешке. У то доба код нас није постојао ниједан други мајстор овог заната. 1886. године, појављује се још један димничар, Јован Ђорђевић из Београда, за кога се везује први покушај концесионирања ове професије. За кратко време Београд је имао укупно десет димнничара, а у документима из 1891. већ наилазимо и на димничарски еснаф.

   Осамдесетих година 19. века у Београду је основана и прва ватрогасна чета, тако да је уз превентивни рад димничара, грађанима обезбеђења и пожарна заштита. У то време је Управа београдске вароши и званично регулисала димничарску професију у престоници наредбом о чишћењу димњака, у склопу мера противпожарне заштите.

   У периоду до другог светског рата и непосредно по његовом завршетку, у Србији, се ова врста услуга уређивала бројним актима и законима који су релативно успешно уређивали ову, за друштво важну област.

 

Димничарство у Суботици

   Прво предузеће које се бави Димничарским услугама у Суботици основано је 1954. године. Од свог настанка, имало је важну улогу и установљено је највише због честих пожара који су се дешавали у димњацима, а горели су и читави делови градова.
У међувремену, наравно, много се тога променило. Данас, димничар није само компетентан партнер у заштити од пожара, већ и неутрални и независни консултант у подручју контроле загађења и уштеде енергије. Савремена димничарска служба нуди ефикасан и економичан начин за спровођење заштите од пожара и смањење емисије димних гасова, а све у циљу чистије животне средине.

   У 21. веку пред димничарску делатност се постављају нови изазови и нова подручја рада и заштите. Добро организована и стручна димничарска служба пружањем услуга код свих власника димоводних објеката и ложишних уређаја као и вентилационих канала и уређаја доприноси:

  • Смањивању броја пожара – контролом и редовним одржавањем димоводних објеката, ложишних уређаја и вентилационих канала и уређаја се чувају животи и здравље људи и избегавају материјалне штете,
  • Смањивању загађења животне средине – смањењем емисије штетних продуката сагоревања, редовним одржавањем система и смањењем потрошње горива,
  • Уштеди у потрошњи горива – редовним чишћењем димњака, ложишних уређаја и оптимизацијом термоенергетских постројења,
  • Здравијој припреми хране – чишћењем и одржавањем вентилација масних испарења,
  • Чистијој животној средини – управљањем отпадом смањује се загађивање животне средине,
  • Мањем оболевању грађана – смањивањем загађивања животне средине,
  • Смањењу трошкова у здравству и већој радној ефикасности  – као последица мањег оболевања грађана.

 


   
   
© 2015. ЈКП "Димничар" - Суботица. Сва права задржана.